Posuňte prosím dále

První sympózium k náboženským dějinám Českolipska v Zákupech

3. září 2022 od 10.00 hodin v obřadním sále Státního zámku Zákupy

 

 

Pořádá a srdečně zve Římskokatolická farnost - děkanství Zákupy
za podpory Národního památkového ústavu – Správy státního zámku Zákupy a Společného dědictví Zákupy, z. s.

Program: 

10.00 – 13.00 hod.

Milan Hlinomaz: Náhrobky a nápisy v zákupském farním kostele
Jan Horvát (v z. Milan Hlinomaz): Jan Jindřich Schleichart von Wiesenthal, děkan v Zákupech
Radek Rejšek: Zvony, zvonařství a liturgie
Martin Barus: Znovuobjevená světice. Příběh sv. Fortunáty
Petr Kozojed: Pozůstalostní spisy ve Státním okresním archivu v České Lípě jako pramen poznání církevních dějin
Jan Rucz: Vztahy pánů z Lemberka a johanitů

 

13.00 – 14.00 hod. - přestávka

 

14.00 – 17.00 hod.

s. Remigie Češíková: Pokorná sloužící láska - Působení Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Zákupech
Michal Vokurka: Šíření kultu Panny Marie Hornopolické
P. Stanislav Přibyl: Ostatky svatých přivezené do Čech zásluhou Anny Marie Františky Toskánské
                       Jan Štěpánek: Zákupský děkan Jan Josef Lažanský                                     Kateřina Sommerova: Dívčí katolický spolek v Německem Jablonném

 

17.00 hod. - ukončení

 

O bližší informace nebo pro případné potvrzení účasti na sympóziu se laskavě obracejte na wolanski@centrum.cz

Komentované prohlídky

květen - září 

sobota - neděle 

14 - 16 hodin 

 

/ jindy dle dohody /
 
Srdečně Vás všechny zveme.
Vstupné je dobrovolné.

Více ze života farnosti

Pravidelné bohoslužby

Neděle 8:30 - kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech 


Historie

Kostel je zapsaná kulturní památka a je po státním zámku druhou nejstarší historickou památkou v Zákupech. 

 

Ve středověku byl na místě dnešního chrámu zřejmě postaven malý gotický kostel, písemné zprávy o jeho vzniku se bohužel nedochovaly. Přesné datování je spojené až s rozsáhlou přestavbou v letech 1550-1562, kterou zahájil majitel panství Zdislav Berka z Dubé a dokončil jeho synovec Zbyněk Berka z Dubé. Protože kostel byl nadační, všichni majitelé panství pokládali za čest starat se o dobrý stav svatostánku. Renovace a úpravy byly také prováděné v  letech 1693-1726 na náklady tehdejší patronky kostela Anny Marie Františky Toskánské. Další přestavba kostela proběhla v r. 1863 zásluhou excísaře Ferdinanda V. Habsburského a jeho manželky, kteří přestavbu z  velké častí financovali. Chrám získal nynější novogotickou podobu.

 

V kryptách kostela odpočívají členové rodiny Berků z Dubé a velkovévodkyně Anna Marie Františka z Toskány s prvním manželem a dcerou. Tato šlechtična dovezla z Říma přímo od svatého otce největší vzácnost kostela – relikviář s ostatky svatého Felixe, římského prvomučedníka, který je v kostele rovněž k vidění.