Posuňte prosím dále

                SASKO-LAUENBURSKÉ 

A

MEDICEJSKÉ

   TRADICE V ČECHÁCH

7. října 2023 od 10.00 hodin v obřadním sále Státního zámku Zákupy

 

 

Pořádá a srdečně zve Římskokatolická farnost - děkanství Zákupy
za podpory 

Národního památkového ústavu – Správy státního zámku Zákupy

 

Program: 

 

10.00 – 12.00 hod.

I. blok : Sasko-lauenburské vojenské a politické tradice 

 

 

                                                    PhDr. Vitězslav Prchal, Ph. D.                                                                  Sasko-lauenburské vojenské tradice v Čechách v 17. století 

      

  Mgr. et Ing. Michal Vokurka, Ph.D.

  Vojenské kariéry jako tradice sasko-lauenburských vévodů

 

JUDr. Jan Malíř, Ph.D.

Bádenská princezna na francouzském dvoře.  Zapomenutý příběh neteře Anny Marie Františky 

 

 

13.00 – 15.00 hod.

II. blok : Sasko-lauenburské kulturní a církevní dědictví v knižní kultuře

 

 

Mgr. Jan F. Pavlíček, Ph.D.

Mezi armádou, vzdělaním a uměním. Medicejská a sasko-lauenburská tradice v knižní kultuře a její dědictví 

 

PhDr. Matyáš František Bajger

Kapucínské knihovny v Čechách a Zákupech 

 

 

 

O bližší informace nebo pro případné potvrzení účasti na sympóziu se laskavě obracejte na wolanski@centrum.cz

Komentované prohlídky

květen - září 

sobota - neděle 

14 - 16 hodin 

 

/ jindy dle dohody /
 
Srdečně Vás všechny zveme.
Vstupné je dobrovolné.

Více ze života farnosti

Pravidelné bohoslužby

Neděle 8:30 - kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech 


Historie

Kostel je zapsaná kulturní památka a je po státním zámku druhou nejstarší historickou památkou v Zákupech. 

 

Ve středověku byl na místě dnešního chrámu zřejmě postaven malý gotický kostel, písemné zprávy o jeho vzniku se bohužel nedochovaly. Přesné datování je spojené až s rozsáhlou přestavbou v letech 1550-1562, kterou zahájil majitel panství Zdislav Berka z Dubé a dokončil jeho synovec Zbyněk Berka z Dubé. Protože kostel byl nadační, všichni majitelé panství pokládali za čest starat se o dobrý stav svatostánku. Renovace a úpravy byly také prováděné v  letech 1693-1726 na náklady tehdejší patronky kostela Anny Marie Františky Toskánské. Další přestavba kostela proběhla v r. 1863 zásluhou excísaře Ferdinanda V. Habsburského a jeho manželky, kteří přestavbu z  velké častí financovali. Chrám získal nynější novogotickou podobu.

 

V kryptách kostela odpočívají členové rodiny Berků z Dubé a velkovévodkyně Anna Marie Františka z Toskány s prvním manželem a dcerou. Tato šlechtična dovezla z Říma přímo od svatého otce největší vzácnost kostela – relikviář s ostatky svatého Felixe, římského prvomučedníka, který je v kostele rovněž k vidění.