Posuňte prosím dále

 

Komentované prohlídky

květen - září 

sobota - neděle 

14 - 16 hodin 

 

/ jindy dle dohody /
 

V kostele lze zakoupit turistickou vizitku a získat razítko o návštěvě.
Srdečně Vás všechny zveme.
Vstupné je dobrovolné.

Pozvánka na sympozium

Více ze života farnosti

Pravidelné bohoslužby

Neděle 8:30 - kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech 


Historie

Kostel je zapsaná kulturní památka a je po státním zámku druhou nejstarší historickou památkou v Zákupech. 

 

Ve středověku byl na místě dnešního chrámu zřejmě postaven malý gotický kostel, písemné zprávy o jeho vzniku se bohužel nedochovaly. Přesné datování je spojené až s rozsáhlou přestavbou v letech 1550-1562, kterou zahájil majitel panství Zdislav Berka z Dubé a dokončil jeho synovec Zbyněk Berka z Dubé. Protože kostel byl nadační, všichni majitelé panství pokládali za čest starat se o dobrý stav svatostánku. Renovace a úpravy byly také prováděné v  letech 1693-1726 na náklady tehdejší patronky kostela Anny Marie Františky Toskánské. Další přestavba kostela proběhla v r. 1863 zásluhou excísaře Ferdinanda V. Habsburského a jeho manželky, kteří přestavbu z  velké častí financovali. Chrám získal nynější novogotickou podobu.

 

V kryptách kostela odpočívají členové rodiny Berků z Dubé a velkovévodkyně Anna Marie Františka z Toskány s prvním manželem a dcerou. Tato šlechtična dovezla z Říma přímo od svatého otce největší vzácnost kostela – relikviář s ostatky svatého Felixe, římského prvomučedníka, který je v kostele rovněž k vidění.